Privacyverklaring

Inleiding

BEAUTY SMART neemt je privacy zeer serieus en zal informatie over je (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze privacyverklaring lezen over je rechten met betrekking tot onze verwer­king van je persoonsgegevens. We raden je aan deze privacyverklaring aandachtig door te lezen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@beauty-smart.nl.

Wie is BEAUTY SMART?

BEAUTY SMART is een VOF.  BEAUTY SMART, kantoorhoudende te 3441 XC Woerden aan de Wilhelminaweg 4c, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69264384

BEAUTY SMART is ten aanzien van de verwerking van je  persoonsgegevens door BEAUTY SMART de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt BEAUTY SMART jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor BEAUTY SMART per­soons­gegevens over je  verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens BEAUTY SMART voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door BEAUTY SMART worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Marketing en communicatie
Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: Naam, NAW-gegevens , E-mailadres, Telefoonnummer
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Loyaliteitsprogramma
Gegevens: User ID / Gebruikersnaam, E-mailadres, Telefoonnummer, Naam, Post/factuuradres
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Nieuwsbrieven, verjaardagskaarten, loyaliteitssysteem
Gegevens: NAW, geboortedatum, bezoekhistorie
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Persoonlijke communicatie
Gegevens: Naam, NAW-gegevens , E-mailadres, Telefoonnummer
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Publicatie medewerking in diverse media (online / offline)
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, persoonlijke gegevens en beeldmateriaal (gebruik van deze gegevens worden uitsluitend gebruikt met vooraf gegeven persoonlijke toestemming)
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Website
Doeleinde: online afspraken maken
Gegevens: E-mailadres
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: online spullen bestellen
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, User ID / Gebruikersnaam, Post/factuuradres
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Andere activiteiten
Doeleinde: management
Gegevens: omzet, bezoekhistorie
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

BEAUTY SMART heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij BEAUTY SMART over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veran­deren, kun je een verzoek hiertoe doen bij BEAUTY SMART. Je kunt verzoeken dat BEAUTY SMART je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om van BEAUTY SMART de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen.

Bezwaar maken

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van BEAUTY SMART of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht je persoonsgegevens van BEAUTY SMART te verkrijgen. BEAUTY SMART zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je je gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

Telkens wanneer de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking je toe­stem­ming heeft gekregen, heb je het recht die toestemming (weer) in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat BEAUTY SMART je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door BEAUTY SMART

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@beauty-smart.nl. BEAUTY SMART zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat BEAUTY SMART een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien BEAUTY SMART je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat BEAUTY SMART verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt BEAUTY SMART ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van BEAUTY SMART worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van BEAUTY SMART worden ge­plaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig de privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over de privacyverklaring en de wijze waarop BEAUTY SMART je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@beauty-smart.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop BEAUTY SMART jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@beauty-smart.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toe­zicht­houder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Een serieuze oplossing met persoonlijke begeleiding

De visie van beauty smart

Wij geloven dat de aanpak van Beauty Smart volgens een holistische benadering leidt tot een langdurig gezonde levensstijl. Samen kijken we naar alle (on)mogelijkheden zodat jij gezonder en energieker in het leven staat, zowel fysiek als mentaal!

Persoonlijke coaching

Wekelijks een persoonlijk consult en tevens een jaar lang begeleiding nadat het streefgewicht is bereikt.

 

Recepten en producten

Via PS Food & Lifestyle  bieden wij heerlijke recepten en producten aan.

DUURZAAM & GEZOND OP GEWICHT

Een uitgebalanceerd voedingspatroon, zowel tijdens als na het afvallen, voorkomt een jojo-effect.

GEEN HONGER

Door een lage stabiele bloedsuikerspiegel heb je geen last van een hongergevoel.

 

Beauty Smart – Woerden

Wilhelminaweg 4c
3441 XC Woerden
T 06 460 900 94
E info@beauty-smart.nl

Beauty Smart – Oudewater

Marktstraat 8
3421 AR Oudewater
T 06 460 900 94
E info@beauty-smart.nl

 

Volg ons ook op Facebook en Instagram

Beauty Smart Woerden FacebookBeauty Smart Woerden InstagramBeauty Smart Woerden PinterestBeauty Smart Woerden Youtube